Bieg charytatywny

Bieg charytatywny z okazji 25-lecia fundacji pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rozwoju osobistego, a także integracja środowiska policyjnego. Bieg ma charakter charytatywny. Opłaty startowe wnoszone są bezpośrednio na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

 ORGANIZATOR

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach,

Wydział Prezydialny Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

TERMIN

Indywidualna rywalizacja uczestników w terminie od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 roku (25 dni).

TRASA

 1. Trasa biegu ustalana jest samodzielnie przez każdego z uczestników.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania dowolnego dystansu w czasie minimum 25 minut (bieg, nordic walking, chód) w dowolnym miejscu.
 3. Każdy uczestnik biegu dokonuje indywidualnie pomiaru dystansu oraz czasu.

 UCZESTNICTWO

 1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyły 18 rok życia.
 2. Limit miejsc: brak.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Uczestnik, zapisując się do biegu oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w biegu oraz nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze materialnym.
 4. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka (dystans, czas biegu i data) w terminie od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 r. na adres: wyniki@zapisyonline.pl
 6. Mile widziane zdjęcia z trasy biegu, osoby biorącej udział w wirtualnym biegu charytatywnym bez danych osobowych innych osób, które można przesyłać w terminie od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 r. na adres: fpwisppp@policja.gov.pl

PROGRAM WIRTUALNEGO BIEGU

 1. Od 18 lipca do 10 sierpnia 2022 r. – Wirtualne zapisy do biegu.
 2. Od 18 lipca do 10 sierpnia 2022 r. – Termin uiszczenia opłaty startowej.
 3. 10 sierpnia 2022 r. godzina 23:59 – Zakończenie rejestracji i dokonywania opłat.
 4. Od 20 lipca do 12 sierpnia 2022 r. – Elektroniczna wysyłka numerów startowych.
 5. Od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 r. – Indywidualna rywalizacja uczestników.
 6. Od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 r. – Termin na przesyłanie potwierdzenia aktywności z biegu.

Wynik musi być zarejestrowany za pomocą dowolnej aplikacji lub zegarka, gdzie będzie dostępna data, dystans biegu oraz czas (min. 25 minut).

 1. Od 18 sierpnia 2022 r. – Wysyłka wirtualnych pamiątkowych certyfikatów uczestnictwa.
 2. 26 sierpnia 2022 r. – Podsumowanie wydarzenia na stronach i serwisach Organizatora.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez stronę internetową: www.zapisyonline.pl
 2. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest do podania poprawnego adresu mailowego, na który przesłany będzie wirtualny numer startowy i wirtualny certyfikat za udział.
 3. Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona opłaty startowej.
 4. Uczestnik wnosi opłatę startową w kwocie min. 25 zł (słownie: dwudziestu pięciu złotych) lub większej (cel charytatywny) w postaci darowizny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach na nr konta bankowego Fundacji.

Dane do przelewu:

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
Nr konta: 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167
Tytułem: Bieg charytatywny – imię, nazwisko, z dopiskiem – darowizna.

 1. Termin elektronicznego zgłaszania się uczestników upływa 10 sierpnia 2022 roku o godzinie 23:59.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej najpóźniej do 10 sierpnia 2022 roku. Po tym terminie, osoby które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy uczestników.
 3. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi i zmianie na innego uczestnika.

Źródło: Policja Myślenice

Data

18 sie 2022

Czas

Cały dzień

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Czytaj więcej